Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Ginco AB ("Ginco"). Org. nummer 559310-6742.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
Epostadress: info@ginco.se

Hantering av personuppgifter

Ginco värnar om din personliga integritet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla säkerheten och våra rutiner relaterat till vår hantering av personuppgifter. Detta för att du alltid ska känna dig trygg när du använder våra tjänster, och ha vetskapen att dina personuppgifter endast används för avsedde ändamål och är skyddade från obehöriga parter.

I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter som kan komma att samlas in ifall du väljer att använda våra tjänster, hur vi hanterar dessa och vilka dina rättigheter är i avseendet.

Det är viktigt att du läser igenom vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Accepterar du inte vår hantering av dessa ska du inte använda våra tjänster.

Definition av personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt, eller med stöd av andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person.

Information som kan komma att samlas in

Information du ger till oss:

Vår webbplats kan besökas och användas utan att du behöver dela personlig information med oss. Om du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller sociala medier kan följande uppgifter komma att samlas in:

Följande information kan komma att samlas in automatiskt:

Laglig grund för behandlingen

De lagliga grunder vi behandlar personuppgifter enligt finns beskrivna i Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1.

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Ginco behandlar personuppgifter för dessa ändamål:

Datasäkerhet

All trafik mellan webbläsare och vår webbplats krypteras med SSL/TLS.

Vi letar kontinuerligt efter brister i vår säkerhet. Ifall säkerhetsbrister som kan ha resulterat i att personuppgifter kommit i fel händer upptäcks kommer Ginco att rapportera detta till Datainspektionen inom 72 timmar från tillfället att bristen identifierats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter som vi behandlar lagras i största möjliga mån inom EU/EES och sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt rådande lagstiftning.

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om våra användare.

Dina rättigheter

Har du synpunkter på hur vi hanterar din data kan du komma i kontakt med oss på info@ginco.se.

Tillsyn

Gincos tillämpning av GDPR står under Datainspektionens tillsyn. Datainspektionens hemsida är www.datainspektionen.se och de kan nås på telefonnumret 08-657 61 00. Hit kan du vända dig ifall du har synpunkter på Gincos hantering av personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi på Ginco jobbar kontinuerligt med att se över våra rutiner och med att utveckla våra tjänster vilket kan leda till att vi måste uppdatera vår integritetspolicy för att den ska stämma överens med rådande förutsättningar. Det är därför viktigt att du läser igenom vår integritetspolicy varje gång du tänker använda någon av våra tjänster eftersom den kan skilja sig från tidigare versioner.

Integritetspolicy uppdaterades senast 2021-06-08.

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig den mest relevanta upplevelsen genom att komma ihåg dina preferenser. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du att ALLA kakorna används. Läs mer.